Riciklimi i mbetjeve plastike dhe te riciklueshme ne burim – Projekt ne bashkepunim me Bashkine Tirane

Bashkia e Tiranes dhe Shoqata e Ricikluesve te Shqiperise (ARA) prej kohesh po pergatit nje projekt pilot i cili per here te pare do kryeje mbledhjen e mbetjeve plastike ne burim. Projekti konsiston ne organizimin sipas nje modeli evropian, ku mbetjet nga banoret apo bizneset do te ndahen ne mbetje plastike te riciklyeshme, mbetje letre. Per realizimin e kesaj do perdoren kosha me sinjalistika te ndryshme per secilen mbetje.

Faza e pare pilot do jete zona prane qendres se Tiranes, ajo e ish-bllokut. E cila do pasoje me vendosjen e koshave si dhe me informimin e bizneseve lokale dhe banoreve te zones.

Faze tjeter e ketij projekti jane dhe institucionet publike, si dhe shkollat. Ne shkolla ky projekt pervec efekteve te menjehershme ne mjedisin lokal, do sherbeje dhe si ndergjegjesim per brezat e ardhshem, ku te gjithe qytetaret duhet te mbrojne natyren.

Akk76aHPQe70kL3PAyer52cQ9vpaGy8NWHqbOG346Sul ArdXOPHvrEvYp_GZqtaZ4v8Fg7gDBhCuTMR1dF6jZzJ_