Emri Kompanise Administratori Adresa Aktiviteti E-mail
Edipack sh.a. Bardhyl Balteza 069 20 26 111 Perpunim/Riciklim Leter Kartoni/Tirane info@edipack.al
Everest IE Vullnet Haka 069 20 90 254 Riciklim/Prodhim amballazhe plastike per eksport/Tirane info@everestie.com
 ANSA sh.p.k. Sazan Pira  069 20 87 090  Riciklim dhe prodhim tuba plastike  ansashpk@gmail.com
GPRA sh.p.k. Fatmir Sula 069 20 47 700 Perpunim dhe grirje PET per eksport elvis.sula@gpralbania.com
Iriplast Fatmir Sula 069 20 47 700 Perpunim dhe grirje PET per eksport iljaz@ir-plast.com
B Recycle shpk Sejdin Zere  0682026313  info@brecycle.al
ETNA Polimer sh.p.k. Murat Keyan  0692090854  info@entapolimer.com
ZODIAC sh.p.k. Reshat Mansaku  0682024608 Grumbullim Riciklim Metale Me Ngjyre  zodiac@abcom.al
Metalb sh.p.k. Rezart Zyfi  0692076767 Grumbullim Riciklim Metale Me Ngjyre  info@ama-recycling.com
Alma Recycling sh.p.k. Rezart Zyfi  0692076767 Grumbullim Riciklim Metale Me Ngjyre   info@ama-recycling.com
Rametal sh.p.k. Elman Abule  0694094944 Grumbullim Riciklim Metale Me Ngjyre  info@rametal.al
Aklen Recyle Company sh.p.k. Necdet Dirican  06731405060672019182  Mbledhje Riciklim, Tregetim i mbetjeve plastike  www.aklen.com.tr
B.I.A.P sh.p.k. Sazan Pirro  0692091361  Grumbullim Paketim i plastikes qelqit dhe letres  info@biap.al
General Polymeren Recycling Alb sh.p.k. Ervis Sula  0692047700  Industria e Riciklimit te Plastikes  elvis.sula@gpralbania.com
Geri sh.p.k. Sefedin Oshafi  0682022930  Prodhim dhe tregetim arkash plastike  gerishpk@yahoo.com
 Polypack sh.p.k.  Jorgji Basho  Prodhim Ambalazhe Plastike  polypack_info@yahoo.com