Shoqata e ricikluesve te Shqiperise eshte nje organizate kombetare e industrise se riciklimit te Shqiperise .   Eshte formuar ne 8 mars 2007 dhe aktualisht perbehet nga 16 kompani nga sektore te ndryshem te industrise se riciklimit si metalet , letra , plastika , tekstilet etj .

Me mbeshtetjen e programit te IFC Lidhjet e Riciklimit si dhe me mbeshtetjen e bizneseve te fushes , shoqata ARA , qe ne hapat e para te krijimit te saj , do tu ofroje anetareve te saj nje game sherbimesh dhe asistence teknike ne drejtim te zhvillimit te biznesit riciklues ne Shqiperi , me synimin qe keto sherbime te vazhdojne edhe ne te ardhmen .

ARA eshte nje shoqate biznesi ku cdo anetar paguan kuote anetaresie . Kjo shoqate ka si detyra kryesore te perkrahe interesat e anetareve te vet ; te punoje me pushtetin vendor dhe lokal mbi politikat qe prekin riciklimin ; te informoje publikun mbi aktivitetet e shoqates , te nxise bashkepunimin midis anetareve te kompanive te zgjidhin problemet e perbashketa si edhe te krijoje lidhje me shoqata te ngjashme nderkombetare .

Lajme – Tema: Potencial per rritjen ekonomike dhe sfidat e zhvillimit te qendrueshem

Eventi do te organizohet nga shoqata e ricikluesve me 23 Shkurt 2016, ora 9.30, prane ambjenteve te Hotel Tirana Int., salla Consortium.145

Klikoni Ketu per tu informuar rreth Eventit